Y tế
19/06/2021
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND Huyện Quỳnh Phụ phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”; để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã  ban hành Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19"
14/05/2020
     Những năm gần đây, mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền được củng cố, phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Vận dụng tốt phương pháp này,Trạm y tế Quỳnh Sơn đã Triển khai thực hiện khám chữa bệnh hiệu quả bằng phương pháp y học cổ truyền và đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người dân trong và ngoài xã.