Văn Hóa – Xã hội
25/10/2021
QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ đạo vận động Nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Châu Sơn
30/09/2021
Chiều ngày 29/9/2021 UBND xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chấm điểm, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” “Thôn văn hóa” năm 2021. Thành phần hội nghị có các đồng chí trong BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức và BTCB, trưởng thôn.