THÔNG BÁO Về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 01/5/2022
Ngày 28/04/2022

ỦY BAN  NHÂN DÂN

XÃ CHÂU SƠN

 

Số: 46/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Châu Sơn, ngày 28  tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn giao thông  dịp lễ 30/4 và 01/5/2022

         

          Thực hiện công văn số 04/UBND-CA ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự ngày lễ 30/4 và 01/5. Để bảo đảm tốt an ninh trật tự trong dịp lễ kỷ niệm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động, tiến tới bảo đảm an ninh trật tự trước, trong thời gian diễn ra Se gem 31 tại Việt nam, bảo vệ từ xa các hoạt động se gem 31, UBND xã yêu cầu:

          1/. Công an xã chỉ đạo lực lượng nắm tình hình từ xa, từ sớm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình liên quan đến an ninh trật tự, các tình huống phức tạp có thể xảy ra,  tham mưu UBND xã bổ sung phương án ứng phó với các tình huống về an ninh trật tự cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

          Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội.

          Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông.

          2/. Các ngành, đoàn thể phối hợp với công an xã, ban chỉ huy quân sự xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp vận động, bắt giữ các đối tượng truy nã.

          3/. Cán bộ, công chức Tổ tiếp công dân tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu UBND xã phân công lực lượng nắm tình hình, tăng cường gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, đấu tranh ngay đối với những trường hợp vụ việc có biểu hiện phức tạp

          4/. Giao công chức phụ trách xây dựng giao thông thủy lợi kiểm tra, Yêu cầu các hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng và các hộ gia đình khác hiện đang tập kết nguyên vật liệu, trồng các loại cây trên lòng, lề đường đoạn từ ĐH 74; ĐH 81, tuyến đường từ trạm y tế xã đi thôn Cẩn Du đặc biệt lưu ý đoạn cua dẽ về thôn Mỹ xá, đoạn cửa chùa Do và các tuyến đường vào khu trung tâm các thôn, khẩn trương có kế hoạch giải tỏa kịp thời để đảm bảo an toàn cho việc giao thông đi lại của nhân dân.

          5/. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Giao công an xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan giúp UBND xã theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về cấp trên theo quy định./.

           

Nơi nhận:

  • BCĐ của huyện
  • Công an huyện
  • Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã
  • MTTQ; các ban, ngành, đơn vị trong xã
  • Các thôn
  • Lưu VTUBND (ĐVT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Văn Tuấn

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 105
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác