THÔNG BÁO Về hành vi vi phạm hành chính do không chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 04/10/2021

UBND XÃ CHÂU SƠN

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19

 

Số: 111 /TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Châu Sơn,  ngày 03  tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về hành vi vi phạm hành chính do không chấp hành quyết định

cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

 

Từ sau khi thành phố Hà nội và các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước nới lỏng giãn cách xã hội đã có rất nhiều công dân và những người có liên quan về địa phương; trung bình hàng này có hàng chục công dân về địa phương khai báo y tế, Trạm y tế đã phân loại, kịp thời tham mưu phân loại, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với tất cả mọi trường hợp; Ban chỉ đạo xã và Tổ Covid cộng đồng các thôn đã tích cực triển khai đôn đốc, giám sát yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể đối với từng trường hợp. Đại đa số các công dân đều chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số công dân còn chủ quan, lơ là coi thường các quy định của địa phương, có nguy cơ làm cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn gây bức xúc trong nhân dân.

Điển hình vào hồi 21 giờ 10 phút ngày 03/10/2021. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, công an xã và Tổ Covid 19 cộng đồng thôn Mỹ xá đã kiểm tra đột xuất theo Luật cư trú và quy định phòng, chống dịch tại gia đình bà Vũ Thị Thắm thôn Mỹ Xá theo Quyết định cách ly y tế tại nhà của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Tại thời điểm kiểm tra bà Vũ Thị Thắm chủ nhà và ông Lê Thanh Thượng địa chỉ Quốc Oai, Hà Nội là người đăng ký lưu trú và được bà Thắm bảo lãnh cho lưu trú để thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà; tại thời điểm kiểm tra cả 2 người đều không có mặt tại nhà, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch như đã cam kết.

Hành vi của bà Vũ Thị Thắm và ông Lê Thanh Thượng  đã vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 20/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ban chỉ đạo xã đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thắm, quyết định trục xuất khỏi địa bàn đối với ông Lê Thanh Thượng;  giao cho công an xã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thắm và ông Lê Thanh Thượng theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã thông báo cụ thể hành vi vi phạm của bà Thắm để nhân dân trong xã được biết đồng thời khuyến cáo tới tất cả các trường hợp đang thực hiện quyết định cách ly y tế tại nhà phải nghiêm túc chấp hành các nội dung đã cam kết kèm theo quyết định cách ly của Ủy ban nhân dân xã để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã.

Giao cho công an xã, Tổ COVID 19 cộng đồng của các thôn và cán bộ y tế phụ trách thôn tiếp tục theo dõi giám sát thực hiện các nội dung gia đình đã cam kết cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:      

- Thường trực Đảng ủy; HĐND ; UBND

- Thành viên Ban Chỉ đạo của xã;

- Các ngành, đoàn thể, các thôn

- Lưu: VT- UBND xã

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đỗ Văn Tuấn

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 57
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác