THÔNG BÁO Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2022
Ngày 04/05/2022

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHÂU SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47 /TB-UBND

Châu Sơn, ngày 30 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2022

          

Vụ xuân năm 2022, toàn xã gieo cấy 287 ha, lúa Xuân sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với cùng kỳ năm trước và trung bình nhiều năm; trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn ôm đòng, trà lúa đại trà đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến phân hóa đòng; dự kiến lúa Xuân toàn xã trỗ bông tập trung từ 10/5 đến 25/5/2022. Trên đồng ruộng đã và đang phát sinh các loại sâu, bệnh hại. Sâu non cuốn lá nhỏ và sâu đục thân nở rộ từ ngày 03/5 - 08/5, dự báo mật độ sâu non trung bình từ 30-50 con/m2; nơi cao 120-150con/m2; cục bộ trên 200 con/m2, sâu non gây hại bộ lá công năng và lá đòng trên các trà lúa hiện đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng và các diện tích lúa xanh non, diện tích lúa gieo sạ, lúa muộn sẽ bị gây hại nặng hơn làm giảm năng suất nghiêm trọng nếu không phòng trừ kịp thời;  Từ nay đến cuối vụ, thời tiết và sâu bệnh còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên ở thời điểm cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 cần đặc biệt chú ý sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại và  bệnh đạo ôn.

Để đảm bảo tốt cho lúa xuân năm 2022. Thực hiện công văn số 393/UBND-NN ngày 27/4/2022 của UBND huyện về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2022. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo như sau:

          1/. Thống nhất tập trung chỉ đạo chiến dịch phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn cho toàn bộ diện tích lúa xuân trên địa bàn xã.

            Thời gian phòng, trừ tập trung từ ngày 03 đến ngày 05/5/2022.

2/. Giao cho Ban giám đốc 2 HTX, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, đánh giá cụ thể tình hình sâu, bệnh hại đối với từng xứ đồng, từng trà lúa, giống trên địa bàn xã, triển khai, viết bài tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đến các hộ nông dân để thực hiện, đồng thời tăng cường tham mưu giúp UBND xã công tác quản lý nhà nước ở địa phương về kinh doanh và sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật.

Chỉ đạo các các tổ thủy nông cung cấp đầy đủ kịp thời nước tưới đảm bảo cho sự phát triển của cây trồng và phục vụ chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh; Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ nhân dân trong những ngày chiến dịch.

Hướng dẫn nhân dân sau khi phun thuốc phải thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV, không để phát sinh ô nhiễm môi trường.

3/. Đây là đợt phòng trừ sâu bệnh hết sức quan trọng quyết định đến năng suất lúa xuân. Yêu cầu đài truyền thanh xã và các thôn tăng cường thời lượng cho công tác tuyên truyền về tình hình sâu bệnh và biện pháp phòng trừ, để nông dân thấy rõ mức độ gây hại của sâu bệnh, để chủ động phòng trừ. Nếu HTX nào, thôn nào phòng trừ không tốt để sâu bệnh hại lúa xuân thì đồng chí Giám đốc HTX và các ông Trưởng thôn chịu trách nhiệm./.

 

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã

- Các HTX; các Trưởng thôn

-Lưu VT-UBND xã

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Văn Tuấn

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 159
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác