1. Đảng ủy
  • Nguyễn Văn Thuân

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0369105822

  • Nguyễn Xuân Hoan

   Chức vụ: Phó Bí thư ĐU

   SĐT: 0976164054

  • Đoàn Huy Nghiệm

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

  Hội đồng nhân dân
  • Đoàn Huy Nghiệm

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND - Phó BTĐU

   SĐT: 0793296669

  • Bùi Sỹ Xuyên

   Chức vụ: Phó CT HĐND xã

   SĐT: 0904092359

  • Trần Minh Phương

   Chức vụ: Phó CT HĐND xã

   SĐT: 0945.768.517

  1. Uỷ ban nhân dân
   • Đỗ Văn Tuấn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0948.205.061

   • Nguyễn Văn Soài

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987.973.123

   • Nguyễn Trọng Quynh

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0984.810.363

   1. Ban công an
    • Lưu Thiện Tùng

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0968.923.986

    • Lê Đức Long

     Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

     SĐT: 0984.163.001

    1. Ban quân sự
     • Đỗ Văn Trọng

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự xã

      SĐT: 0936.943.169

     • Phạm Duy Kích

      Chức vụ: Phó CHTQS xã

      SĐT: 0385903436

     • Vũ Hữu Đồng

      Chức vụ: Phó CHTQS xã

      SĐT: 0902113442

    2. Tài chính kế toán
     • Ngô Xuân Duy

      Chức vụ: Kế toán ngân sách xã

      SĐT: 0984.464.829

    3. Tư pháp hộ tịch
     • Nguyễn Công Tụ

      Chức vụ: Công chức Tư pháp

      SĐT: 0948.145.413

     • Lê Văn Dụy

      Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0985.212.368

    4. Địa chính - xây dựng
     • Nguyễn Thành Mạnh

      Chức vụ: Công chức Địa chính nông nghiệp thủy lợi và môi trường

      SĐT: 0975.622.233

     • Phạm Khắc Vẽ

      Chức vụ: Công chức Xây dựng giao thông công thương

      SĐT: 0936.853.369

    5. Văn hóa - xã hội
     • Nguyễn Thị Thủy

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

      SĐT: 0986.567.851

    6. Y tế giáo dục
     • Vũ Đăng Vụ

      Chức vụ: Hiệu trưởng T TH&THCS Quỳnh Sơn

      SĐT: 0983589256

     • Phạm Thị Hằng Nga

      Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm Non Quỳnh Sơn

      SĐT: 0978354370

     • Nguyễn Văn Kiên

      Chức vụ: Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quỳnh Châu

     • Đoàn Thị Sen

      Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm Non Quỳnh Châu

      SĐT: 0973278652

     • Đặng Thị Hiền

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế xã Châu Sơn

      SĐT: 0383063498

    7. Văn phòng - thống kê
     • Phạm Thị Thanh Trà

      Chức vụ: Công chức VP UBND nội vụ thủ quỹ

      SĐT: 0369742467

     • Lê Thị Kim Anh

      Chức vụ: Công chức VP Đảng ủy - HĐND - Thông kế

      SĐT: 0963.051.345

   2. UBMTTQ
    • Đỗ Xuân Tuyển

     Chức vụ: Phó CT UBMTTQ xã

     SĐT: 0917789036

    • Nguyễn Văn Tuấn

     Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

    1. Hội Phụ nữ
     • Phạm Thị Xuân Bích

      Chức vụ: Chủ tịch HPN xã

      SĐT: 0983267739

     • Nguyễn Thị Ca

      Chức vụ: Phó CT HPN xã

      SĐT: 0972033673

    2. Hội Nông dân
     • Nguyễn Văn Bài

      Chức vụ: CT HND xã

      SĐT: 0985201738

     • Đỗ Văn Vinh

      Chức vụ: Phó CT HND xã

      SĐT: 0334304080

    3. Đoàn thanh niên
     • Đoàn Văn Anh

      Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên xã

      SĐT: 0346220275

     • Bùi Sỹ Thiện

      Chức vụ: Phó BTĐoàn xã

      SĐT: 0987361222

    4. Hội Cựu chiến binh
     • Lê Xuân Diễn

      Chức vụ: Chủ tịch HCCB xã

      SĐT: 0389325686

     • Đỗ Văn Hinh

      Chức vụ: Phó CT HCCB xã

      SĐT: 0392577762

    5. Thôn La Triều
     • Bùi Đình Bảo

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 085.990.5558

     • Phạm Văn Từ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0384.941.521

    6. Thôn Đại Phú
     • Đỗ Văn Hiền

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0376.604061

     • Đỗ Văn Hinh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0392577762

    7. Thôn Thượng Thọ
     • Nguyễn Văn Hiếu

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0906184.459

     • Nguyễn Văn Đệ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0904.036.578

    8. Thôn An Khoái
     • Nguyễn Ngọc Biền

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0983.572.330

     • Phạm Khắc Du

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0348153592

    9. Thôn Cẩn Du
     • Nguyễn Thanh Luyện

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0984.656.040

     • Nguyễn Văn Thảo

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0941225137

    10. Thôn Lang Duyên
     • Nguyễn Xe Tăng

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0983.341.504

     • Lê Văn Xuất

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0377.501.118

    11. Thôn Hoàng Xá
     • Nguyễn Thị Lanh

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0354.891.607

     • Vũ Hữu Duy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0353.891.371

    12. Thôn Phục Lễ
     • Lê Văn Dụy

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0985.212.368

     • Bùi Đình Khoa

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0835964103

    13. Thôn Mỹ Xá
     • Nguyễn Văn Mạnh

      Chức vụ: BTCB

      SĐT: 0397.544.382

     • Nguyễn Văn Thuân

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0385.551.035

     • Nguyễn Trọng Bí

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0976189361