THÔNG BÁO KHẨN Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông và các đối tượng sâu, bệnh hại khác bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2022.
Ngày 15/05/2022

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHÂU SƠN

 

Số:  49  /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Châu Sơn, ngày 12 tháng  5 năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông

và các đối tượng sâu, bệnh hại khác bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2022.

 

Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng xã nhà và theo báo cáo của Ban giám đốc các HTX: Đến ngày 10/5/2022, toàn xã đã có 25 ha lúa xuân trổ bông, khoảng 240 ha lúa sẽ trổ bông từ ngày 10/5 đến ngày 20/5/2022; diện tích còn lại sẽ trỗ sau ngày 20/5/2022 ; mặt khác, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình từ ngày 13 - 15/5/2022 có đợt không khí lạnh tăng cường (Đây là một trong những đợt không khí lạnh bất thường hiếm gặp, trùng vào giai đoạn lúa trổ bông) nhiệt độ dự báo thấp nhất từ 20 - 230C, kèm mưa giông và gió lốc là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn cổ bông xâm nhập, gây hại, có nguy cơ làm giảm năng suất nghiêm trọng cho trà lúa đang trong giai đoạn trổ bông và chắc xanh nếu không được phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông kịp thời.

 

Thực hiện công điện khẩn số 02/CĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của UBND  tỉnh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông và đối tượng sâu, bệnh hại khác bảo vệ lúa xuân năm 2022. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể, Ban giám đốc 2 HTX, các ngành có liên quan và  lãnh đạo các thôn trong toàn xã, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban giám đốc HTX và các ông Trưởng thôn:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa xuân, bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2022; trước mắt, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, các ông Trưởng thôn tuyên truyền, huy động các hộ nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho diện tích lúa trổ bông xung quanh ngày 10 - 20/5/2022 theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phun phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng sâu, bệnh hại khác; nắm chắc, lập danh sách cụ thể những hộ không thực hiện phun trừ để sau này đối chứng; đồng thời, tham mưu UBND xã các biện pháp quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật HTX viết bài gửi cho đài truyền thanh và các thôn, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền;

- Giám đốc HTX : Phân công cán bộ trực tiếp xuống đồng ruộng, phối hợp cùng với trưởng thôn kiểm tra, đôn đốc,  hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng sâu, bệnh hại khác đến nông dân, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã.

- HTX nào, thôn  nào không quyết liệt chỉ đạo thực hiện, không huy động nông dân ra đồng phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm và các đối tượng sâu, bệnh hại khác làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì Giám đốc HTX, Trưởng thôn ở  đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã.

2. Đài truyền thanh tăng thời lượng tuyên truyền, phát vào các thời điểm thích hợp để tuyên truyền việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng dịch hại khác; các ông Trưởng thôn dùng loa của thôn và sử dụng mọi hình thức tuyên truyền để nông dân nhận thức được tác hại của bệnh đạo ôn cổ bông và việc sử dụng thuốc hóa học chỉ có tác dụng phòng bệnh ở giai đoạn lúa trổ và trổ thoát bông, khi đã có vết bệnh biểu hiện trên cổ bông hoặc bông lúa đã bị bạc thì không có khả năng phòng trừ.

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Đảng ủy viên phụ trách các thôn và các thành viên ban chỉ đạo sản xuất của xã: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện quyết liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và các đối tượng sâu, bệnh hại khác bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể của xã: Chủ động phối hợp với các HTX, chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân và các đối tượng dịch hại khác theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Quyết tâm bảo vệ lúa vụ xuân năm 2022 đạt thắng lợi toàn diện./.

 

Nơi nhận:       

- Thường trực Đảng ủy; HĐND

-Lãnh đạo UBND

-UBMTTQ và các đoàn thể

-Giám đốc các HTX

-Lãnh đạo các thôn

-Lưu VT-UBND xã

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 208
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác