Hội đồng nhân dân xã Châu Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 29/06/2021

Chiều ngày 28/6/2021 Hội đồng nhân dân xã Châu Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại nhà văn hóa xã

Về dự và chỉ đạo kỳ họp ở huyện có Ông Nguyễn Quốc Việt - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng BTC Huyện và ông Dương Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó trưởng ban TC Huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng - chính quyền và 236 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã  do đ/c Đỗ Văn Tuấn - CT UBBC xã và trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã Châu Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Media/255_xachauson/FolderFunc/202106/Images/z2580502462272-e972bab52c5a950321c12f57e414c9ee-20210629074206-e.jpg

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - CT UBBC xã đọc báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

 

Media/255_xachauson/FolderFunc/202106/Images/z2580504915203-09534da537ca053951374e68d3ff6116-20210629074315-e.jpg

Các đại biểu HĐND xã Châu Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 được trao giấy chứng nhận đại biểu

Media/255_xachauson/FolderFunc/202106/Images/z2580504713585-0d6b2d37074f02a7d1811563ad1cb2e9-20210629074452-e.jpg

Đông chí Nguyễn Quốc Việt - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy lên phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ

Cũng tại kỳ họp, các địa biểu HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã, phó Chủ tịch HĐND xã, Các ban HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh Chủ tịch UBND xã, phó CT UBND xã và ủy viên ủy ban. Kết quả như sau:

Ông Đoàn Huy Nghiệm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Ông Bùi Sỹ Xuyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Ông Lê Xuân Diễn được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Bà Phạm Thị Xuân Bích được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Ông Nguyễn Công Tụ được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Bà Nguyễn Thị Ca được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Ông Đỗ Văn Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Ông Nguyễn Văn Soài được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Ông Đỗ Văn Trọng và ông Lưu Thiện Tùng được bầu giữ chức ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

Media/255_xachauson/FolderFunc/202106/Images/z2580501336904-b54e63fb7cb999203f6fd4b47a911607-20210629080516-e.jpg

Đ/c Nguyễn Quốc Việt tặng hoa chúc mừng cho các đ/c vừa được bầu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND - UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Media/255_xachauson/FolderFunc/202106/Images/z2580506116338-47f83a13c29bf9e0750060092c271197-20210629080649-e.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Thuân tặng hoa chúc mừng các đ.c vừa được bầu giữ chức vụ Trưởng, phó các ban HĐND xã và ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Châu Sơn đã thành nội dung chương trình kỳ hop và thành công tốt đẹp,

Tin liên quan