Đảng bộ xã Châu Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy mới ban hành và Chuyên đề năm 2022 của tỉnh
Ngày 10/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, các nghị quyết mới ban hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX và Chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc” (gọi tắt là Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 của tỉnh)

Ngày 06/5/2022 Đảng ủy xã Châu Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy mới ban hành và Chuyên đề năm 2022 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát
Vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc”

Media/255_xachauson/FolderFunc/202205/Images/z3392635518165-ccd2aa445ed53d29b059d009c499766b-20220510093411-e.jpg

Về dự hội nghị: ở huyện có đồng chí Dương Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó ban tổ chức Huyện ủy; ở xã có các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 của tỉnh. Đồng chí giám đốc công an tỉnh giới thiệu Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá
XX về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  Đồng chí Phó bí thư, chủ tịch UBND Tỉnh giới thiệu về Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài 5 nội dung nêu trên, Ban Tổ chức Hội nghị gửi tài liệu đến đảng viên,
đề nghị đảng viên tự nghiên cứu các văn bản sau:
1. Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

2. Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị về định hướng chiến lược đại chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau 1 ngày nghiên cứu và học tập, các đồng chí đảng viên đều nắm chắt quan điểm, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, các nghị quyết mới ban hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 của tỉnh; từ đó tạo sự lan tỏa, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xã.

Media/255_xachauson/FolderFunc/202205/Images/z3392671231170-60315071cabf8fc7460f6374b0e37633-20220510093428-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 178
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác