Đảng bộ và nhân dân xã Châu Sơn quyết tâm thực hiện thành công dự án mở rộng, nâng cấp đường giao thông liên xã và liên thôn
Ngày 26/04/2022

Media/255_xachauson/FolderFunc/202204/Images/z3368771358685-dcf602b6b319ec4e217ed1e450a6d7f0-20220426100528-e.jpg
Media/255_xachauson/FolderFunc/202204/Images/z3368771357040-10cbfee1ce109d721478ad6a6b5e94e5-20220426100514-e.jpg
Media/255_xachauson/FolderFunc/202204/Images/z3368771364764-4e8b52df020362e1f1ffc64437b7184b-20220426100557-e.jpg

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 186
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác