Công văn tăng cường chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa xuân và sản xuất vụ mùa năm 2022
Ngày 22/06/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHÂU SƠN

 

Số: 23/UBND-NN

V/v tăng cường chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa xuân

và sản xuất vụ mùa năm 2022

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

Châu Sơn, ngày 22 tháng 6 năm 2022

 

 

 

Kính gửi: Ban giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp

       Các ông Trưởng thôn trong toàn xã

 

Trong thời gian qua, các HTX và các thôn trong xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nông dân tranh thủ điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân đã chín. Đến nay toàn  xã đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa xuân, công tác thu hoạch diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, năng suất lúa cao, nhân dân rất phấn khởi; một số thôn đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác làm đất, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó.

Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch vẫn còn chậm, vẫn còn gần 20% diện tích lúa đã chín nhưng chưa được thu hoạch kịp thời; còn nhiều thôn chưa chú trọng đến công tác lấy nước làm đất, ruộng sau thu hoạch khô nỏ, không có nước, các tổ máy chưa xuống đồng làm đất phục vụ gieo cấy lúa mùa, trong khi đầu tháng 7 là thực hiện gieo cấy trà lúa mùa sớm.

 Thực hiện công văn hỏa tốc số 627/UBND-NN ngày 22/6/2022 của UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo thu hoạch lúa xuân và sản xuất vụ mùa năm 2022. Trước tình hình trên, để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022, UBND xã  yêu cầu đồng chí Giám đốc HTX DV Nông nghiệp; các ông Trưởng thôn và các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1, HTX Dịch vụ nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu hoạch lúa xuân; tuyên truyền, vận động nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch lúa xuân đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng" đề phòng thời tiết bất thuận gây ra làm giảm năng suất lúa xuân.

Các HTX phối hợp với các thôn tập trung huy động phương tiện, máy móc, nhân lực lấy nước, tổ chức làm đất kịp thời cho gieo cấy lúa mùa. Viết bài hướng dẫn nhân dân không đốt rơm rạ, thực hiện vệ sinh đồng ruộng, cắt dọn cỏ bờ mương máng, bờ vùng bờ thửa liền kề ruộng của gia đình mình;  dùng chế phẩm sinh học sử lý rơm, rạ sớm phân hủy, tránh gây ngộ độc cho lúa mới cấy. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sản xuất; phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp thủy nông huyện điều tiết nước hợp lý, đảm bảo cung cấp nước đầy đủ để phục vụ làm đất, gieo cấy lúa mùa. Đồng thời chủ động có phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lũ hoặc diễn biến bất thuận của thời tiết, khí hậu gây ra. Chuẩn bị nguồn vật tư nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc BVTV đầy đủ và đảm bảo chất lượng để đáp ứng nhu cầu sản xuất cho vụ Mùa.

-Phân công cán bộ HTX thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân  thực hiện tốt công tác thu hoạch lúa xuân, làm đất và gieo cấy lúa mùa đảm bảo tiến độ, Thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo ban chỉ đạo sản xuất và UBND xã.

2/. Các thôn tăng cường dùng loa máy của thôn tuyên truyền chỉ đạo liên tục các chủ máy, các hộ gia đình khẩn trương thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị các điều kiện để gieo mạ trà sớm với cơ cấu giống lúa có thời gian sinh trưởng  ngắn từ 100-105 ngày. Áp dụng phương thức gieo mạ nền cứng, mạ khay cấy bằng máy. Trà lúa mùa sớm phải quy vùng tập trung, bố trí chủ yếu trên các chân đất vàn, vàn cao chủ động tưới tiêu;

3/. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền,

động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác thu Xuân làm Mùa và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 theo sự chỉ đạo của Huyện và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn./.

 

 

Nơi nhận:

  • TT Đảng ủy; HĐND
  • MTTQ, cá đoàn thể
  • Đài truyền thanh; các thôn
  • Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Văn Tuấn

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 16
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác