BÁO CÁO Tình hình tực hiện nhiệm vụ tháng 4 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022
Ngày 28/04/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHÂU SƠN

 

Số: 17/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Châu Sơn, ngày 27  tháng 4  năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

 

I/. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4

1/.  Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xây dựng nông thôn mới

1.1/. Các HTX đã phối hợp các thôn thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn các tổ dịch vụ và nhân dân chăm sóc và bảo vệ tốt lúa và cây màu vụ xuân năm 2022. Tình hình chuột hại cuối tháng 3 và đầu tháng 4 phát sinh mạnh, nhưng các HTX đã phối hợp cùng với công ty Minh Tuy kiểm tra đồng ruộng, thực hiện các biện pháp diệt chuột, đến nay tình hình chuột phá hại đã giảm rất nhiều, tuy có một số diện tích phải vây linon nhưng lúa đã phát triển trở lại,

Lúa Xuân năm nay sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với cùng kỳ năm trước và trung bình nhiều năm; trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn ôm đòng, trà lúa đại trà đang ở giai đoạn cuối đẻ đến phân hóa đòng; dự kiến lúa Xuân toàn xã sẽ trỗ bông tập trung từ 05/5 đến 25/5/2022, trỗ tập trung nhất từ 10-20/5.

1.2/. Ban chăn nuôi thú y đã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch vụ xuân hè cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức tiêm vác xin lở mồm, long móng và tụ huyết trùng cho 235/245  con trâu, bò thuộc diện tiêm phòng. Tỷ lệ tiêm đạt 96%; tiêm phòng dịch tả và tụ dấu cho 1.700 con lợn. Cung cấp, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo thông tư 20/2020 của Bộ NN&PTNT ( Theo công văn số 284). Trong tháng đã có hộ gia đình có lợn bị chết do dịch bệnh, thiệt hại tương đối lớn.

1.3/. Đã tổ chức đấu giá quyền thuê sử dụng đất mặt nước hồ mặt đông thôn Cẩn Du đảm bảo đúng quy định. Người trúng đấu giá là ông Nguyễn Văn Độ thôn Cẩn Du, mức trúng đấu giá 4.100.000 đồng/năm, giảm so với trước đây 3.400.000 đồng/ năm, đã chuyển tiền đặt cọc 4.100.000 sang tiền thuê đất năm 2022, đã nộp ngân sách đúng quy định. Lý do giảm là do môi trường chăn nuôi trong khu dân cư ô nhiễm, hiệu quả thấp, ít hộ có nhu cầu.

1.4/. Đã triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung sổ bộ thuế thu tiền thuế nhà đất năm 2022, theo giá đất trên địa bàn tỉnh Thái bình giai đoạn 2021-2024. Đã rà soát, bổ sung được 4 thôn La Triều, Đại Phú, Thượng Thọ, An Khoái, còn 5 thôn nữa, chưa rà soát, chưa hoàn thành kế hoạch của chi cục thuế huyện.

1.5/. Đã triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới để phục vụ lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính đối với xã hình thành sau sáp nhập. Theo công văn 1295 ngày 16/6/2020 của Sở nội vụ và công văn số 263 của UBND huyện. Thời gian hoàn thành trước 18/4/2022. Nhưng đến nay còn các tiêu chí 6, 15 16, 18,19 vẫn chưa hoàn thành, không đảm bảo thời gian quy định của huyện

2/. Về văn hóa xã hội:

2.1/. Công tác văn hóa thông tin:

Rà soát hiện trạng, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo số liệu về cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn. Hoạt động truyền thanh vẫn được duy trì hoạt động tốt. Tuy nhiên, trong tháng  nhiều nhiệm vụ chính trị chính trị được triển khai, nhiều nội dung cần tuyên truyền, nhưng số lượng tin bài, thời lượng thông tin tuyên truyền trong tháng 4 giảm nhiều so với tháng 3. Ngành VH-TT chưa tham mưu xây dựng được kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao, chưa hoàn thiện tiêu chí số 6, 16

2.2/ Công tác y tế:

Tình hình dịch Covid 19 trong tháng có xu hướng giảm, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Từ ngày 01/04/2022 đến nay tiếp tục phát sinh 39 ca mắc Covid , các ca mắc đều điều trị tại nhà, từ đầu dịch đến nay chưa có trường hợp nào tử vong do mắc Covid 19.

Tổng số người cần phải tiêm trong toàn xã ( từ 5 tuổi trở lên ) : 8803. Số người tiêm đủ 2 mũi trở lên :7877 = 89,5% 

 Đã tiêm vác xin phòng Covid 19 cho 180/926  trẻ em từ 5 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi đạt 19.4 %

- Đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là trong một bộ phận nhân dân, nhiều người cho rằng : Đã mắc rồi không mắc nữa; tỷ lệ tiêm phòng cao rồi yên tâm. Nhiều người cho rằng không được chế độ gì không khai báo;

+ Rác thải của người mắc Covid 19 thải ra không được thu gom vận chuyển đến nơi quy định; nguy cơ dịch tiếp tục bùng phát rất cao;

- Trạm y tế đã chủ động nghiên cứu, tham mưu báo cáo thực hiện công văn số 364 về chuẩn bị vật tư nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; công văn 365/UBND-PYT ngày 20/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính Phủ. Chưa hoàn thiện tiêu chí 15 về y tế

2.3/. Công tác giáo dục:

- Các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học linh hoạt, vừa học trực tiếp, vừa học trực tuyến; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo nội dung “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid 19 trong trường học. Ban hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ học sinh giỏi cao hơn năm học 2020-2021. Đã hoàn thiện tiêu chí số 5 và tiêu chí 14 về giáo dục, hồ sơ xây dựng NTM

2.4/. Ngành lao động – TBXH:

 Đã hoàn thành tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo; và thu hồ sơ Duyệt chế độ ưu đãi GDDT cho học sinh, sinh viên Nghị định 131/2021-NĐ-CP.

Đang thực hiện hướng dẫn hoàn tất hồ sơ các trường hợp khuyết tật đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng theo thông tư số 01/2019 của Bộ lao động – TBXH. Khối lượng công việc rất nhiều và khó thực hiện.

3/. Công tác quốc phòng an ninh, Tư pháp:

- Đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất và lực lượng theo binh chủng tham gia huấn luyện theo kế hoạch của huyện tại cụm xã Quỳnh Bảo, đã tổ chức rà soát, đăng ký tuổi 17 cho nam thanh niên và đăng ký phương tiện kỹ thuật; Hoàn thiện rà soát đối đượng 4 tham gia bồi dưỡng quốc phòng an ninh năm 2022. Đang xây dựng và chuẩn bị kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân của xã theo biên chế.

-Tình hình ANCT, TTATXH : ổn định, trong tháng phát sinh 1 vụ việc đánh bạc nhỏ ở thôn Mỹ xá, đã triệu tập về xã hoàn tất thủ tục hồ sơ, cảnh cáo nhắc nhở; công an xã đang tập trung bổ sung làm sống, làm sạch, làm giầu dữ liệu dân cư và thực hiện đề án 06 của chính phủ.

-Tham mưu và triển khai thực hiện công văn số 338 của UBND huyện về phòng ngừa ngăn chặn hành vi sử dụng nguồn điện để đánh bắt chuột

-Công chức tư pháp đã kết hợp với Ban chi ủy thôn Đại Phú, công an xã xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tuyên truyền, giải thích ngăn chặn vụ việc mâu thuẫn phát sinh, không để ảnh hưởng đến ANTT, ngăn chặn không phát sinh đơn thư.

4/. Công tác quản lý đất đai và môi trường; xây dựng giao thông, thủy lợi

Đã triển khai thực hiện thông báo kết luận số 220 của BTV huyện ủy về vận động nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng cho Nhà nước không đòi lại để xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã. Đến nay đã vận động được  14/14 hộ gia đình thôn Thượng Thọ, 74/74 hộ gia đình thôn Cẩn Du; 15/15 hộ gia đình thôn Phục Lễ, 49/59 hộ thôn Mỹ xá  đã có đơn tự nguyện hiến 10.447 m2 đất nông nghiệp và hàng trăm mét vuông đất thổ cư để nâng cấp mở rộng 3,2 Km đường từ Trạm y tế xã đi Quỳnh Ngọc và tuyến đường từ Cẩn Du đi Mỹ xá, tiêu biểu  như gia đình ông Nguyễn Văn Thuấn thôn Cẩn Du đã trực tiếp đến trụ sở UBND xã tình nguyện hiến hơn 200m2 đất thổ cư, tất cả các  cán bộ, đảng viên có đất trên 2 tuyến đường này đã gương mẫu viết đơn tự nguyện hiến đất cho Nhà nước để xây dựng đường giao thông. Thôn Mỹ xá còn 10 hộ, mặc dù đã có chủ trương hỗ trợ công trình tháo rỡ nhưng chưa đồng thuận ký đơn hiến đất, trong đó có một số hộ vi phạm về chuyển mục đích sử dụng đất

Trong tháng đã phát sinh 03 vụ việc vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, tại thôn Lang Duyên và thôn Mỹ xá đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu khắc phục hậu quả nhưng chưa thực hiện. Có 2 trường hợp liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Việc này, tại hội nghị hôm nay Ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo UBND xã phê bình đồng chí công chức địa chính môi trường, đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn Lang Duyên và thôn Mỹ xá, đã chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát do đó chưa phát hiện, báo cáo kịp thời về UBND xã để xem xét xử lý.

5/. Hoạt động của cán bộ công chức và các thôn:

Đã phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kỳ tháng 4/2022

Đồng chí Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện về làm việc với Ban thường vụ đảng ủy đã báo cáo, kiến nghị, đề xuất huyện hỗ trợ địa phương nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí tháo rỡ công trình khi hiến đất và công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bán đấu giá

Trong tháng các ngành, đoàn thể của xã và  các thôn đã chủ động xây dựng kế hoạch làm tốt chức năng nhiệm vụ, công vụ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tháng 4 đảm bảo đúng kế hoạnh và hiệu quả.

B/. Nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

          I/. Lĩnh vực kinh tế - NTM:

1/. HTX thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và viết bài tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ lúa xuân, phòng trừ sâu bệnh và chuột phá hại.

Về tình hình sâu bệnh hại: Sâu non cuốn lá nhỏ và sâu đục thân 2 chấm sẽ nở rộ từ ngày 03/5 - 08/5, dự báo mật độ sâu non trung bình từ 30-50 con/m2; nơi cao 120-150con/m2; cục bộ trên 200 con/m2, sâu non gây hại bộ lá công năng và lá đòng trên các trà lúa hiện đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng và các diện tích lúa xanh non, diện tích lúa gieo sạ, lúa muộn sẽ bị gây hại nặng hơn làm giảm năng suất nghiêm trọng nếu không phòng trừ kịp thời; Tổ chức đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 03/5 - 06/5/2022

 

- Nội dung này Ban giám đốc 2 HTX căn cứ tình hình thực tế địa phương, tham mưu BCĐ sản xuất chỉ đạo và hướng dẫn nông dân thực hiện tốt chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh đợt 1 theo lịch của HTX ( Nội dung này triển khai riêng)

- Chỉ đạo các tổ thủy nông cung cấp đầy đủ nước tưới cho việc sinh trưởng phát triển của cây trồng và chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh.

2/. Ban chăn nuôi thú y chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm; viết bài tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; Không để dịch bệnh bùng phát.

3/.  Các ngành tài chính, địa chính, lao động – TBXH phối hợp với các thôn rà soát, bổ sung sổ bộ thuế nhà đất năm 2022. Tranh thủ cả ngày nghỉ, việc này sẽ thực hiện chế độ làm thêm giờ theo quy định. Hoàn thành trước 5/5 theo công văn số 827 của chi cục thuế huyện.

4/. Các đồng chí phụ trách tiêu chí tiếp tục liên hệ các phòng ban chuyên môn hoàn thiện các tiêu chí NTM. Phải hoàn thành trước ngày 5/5/2022. Lưu ý khối VH-XH còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành cẩn phải khẩn trương thực hiện; ngành tài chính có trách nhiệm tham mưu hoàn thiện chứng từ hoàn ứng cho các đồng chí phụ trách tiêu chí đảm bảo đúng quy định.

II/. Lĩnh vực văn hóa- xã hội:

1/. Trạm y tế chủ động tham mưu và làm nòng cốt trong việc thực hiện công văn số 364; 365/UBND-PYT ngày 20/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính Phủ về chương trình phòng chống dịch covid 19.

- Tổ chức việc tiêm vắc xin, đảm bảo buổi tiêm an toàn đối với 780 liều vác xin Fai Zơ cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của ngành y tế vào ngày 28, 29/4/2022.

- Trạm y tế phối hợp với công an xã triển khai thực hiện việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung làm sống, sạch dữ liệu tiêm chủng covid 19 theo kết luận của cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng ngày 26/4/2022

 - Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh báo cáo, tham mưu kịp thời về ban chỉ đạo xã.

- Thường xuyên cung cấp thông tin và phối hợp các đoàn thể viết bài tuyên truyền và tổ chức tiêm phòng vác xin covid 19 đảm bảo đúng kế hoạch, nhất là trẻ em từ 5-12 tuổi.

2/.  Ngành văn hóa  phối hợp với các đoàn thể tích cực tuyên truyền về mọi hoạt động phòng chống dịch; các hoạt động lễ hội và mọi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương đảm bảo vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19.

Tổ chức tuyên truyền  kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và 136 năm ngày quốc tế lao động đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao của xã phù hợp với điều kiện ngân sách và đảm bảo phòng, chống dịch.

3/. Các trường tăng cường chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid 19, vừa đảm bảo nhiệm vụ học tập, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo nội dung “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid 19 trong trường học. Ban hành kèm theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các trưởng tập trung tổ chức thi kiểm tra chất lượng  và tổng kết năm học 2021-2022; phối hợp với trạm y tế và các bậc phụ huynh tổ chức tiêm phòng vac xin covid 19 cho trẻ từ 5-12 tuổi.

4/ Ngành LĐ-TBXH chủ trì, tham mưu UBND xã xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch tháng hành động, vệ sinh lao động năm 2022, tuyên truyền về phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phối với với công chức văn phòng CCHC – TĐKT hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần cho đối tượng được cấp lại bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh theo quy định. ( T4/2021 đề nghị cấp lại cho 9 trường hợp mất, trong đó có cụ Nguyễn Thị Cận mà bà Đỗ Thị Ly thường xuyên ý kiến và có đơn đề nghị).

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, sau khi có kết luận kiểm tra. Tham mưu hội đồng xác nhận người khuyết tật xem xét đảm bảo đúng quy định

Kể từ tháng 5/2022 đề nghị đồng chí phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa xã hội chủ động chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của khối theo quyết định phân công nhiệm vụ của UBND và thực hiện một số nhiệm vụ của chủ tịch UBND xã ủy quyền; tạo điều kiện cho đồng chí chủ tịch tập trung thực hiện các nhiệm vụ tạo nguồn phát triển KT-XH theo chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực huyện huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện. ( Hiện nay còn rất nhiều báo cáo và công tác quy hoạch đất đai)

Trước mắt căn cứ  thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh chiều ngày 26/4/2022, phải có văn bản chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch.

          III/. Công tác an ninh, quân sự, tư pháp:

1/. Công an tiếp tục tổ chức xác minh hoàn thiện dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo sống, sạch; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, đồng chí  Trưởng Công an xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch đăng ký xe máy tại công an xã trong tháng 5.

- Tiếp tục phối hợp kiểm tra, nắm bắt tình hình xử lý nghiêm đối với các hộ vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai.

2/. Ban chỉ huy quân sự xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện dân quân năm 2022 đảm bảo an toàn, rà soát danh sách công dân chuẩn bị công tác đăng ký tuổi 17 chuẩn bị cho nguồn nhập ngũ năm 2023 và những năm tiếp theo; phối hợp cùng với công an xã đảm bảo công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ có liên quan.

Rà soát, lập danh sách lực lượng dân quân, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

3/. Ban tư pháp phối hợp với các thôn nắm bắt tình hình hòa giải kịp thời các mâu thuẫn phát sinh của công dân ngay từ cơ sở. Không để phát sinh đơn thư phức tạp, vượt cấp.

          IV/. Lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường:

1/.  Công chức địa chính phối hợp với các thôn tiếp tục rà soát các diện tích đất làn chái, ao hồ người dân đang cho là là mua bán với UBND xã trước đây. Hoàn thiện sổ quản lý đất 5%, đất ao hồ, làn chái để quản lý lâu dài.

2/. Rà soát nguồn gốc đất đai, hiện trạng sử dụng đất đai của tất cả các hộ gia đình từ Cẩn Du đi Mỹ xá tham mưu UBND xã, ban chỉ đạo vận động thực hiện hiến đất xử lý theo quy định của pháp luật nếu các hộ không đồng thuận ký đơn hiến đất.

3/. Tiếp tục  bám sát đôn đốc các đơn vị tư vấn  hoàn chỉnh hồ sơ, để hoàn thiện quy trình thực hiện quy hoạch dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất ở, theo hướng dẫn liên sở. Báo cáo tiến độ kịp thời cho lãnh đạo UBND xã.

4/. Thường xuyên kết hợp với thôn kiểm tra, phát hiện sớm, lập biên bản đối với các hộ có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai, theo công văn số 338 của BTV huyện ủy, kiểm tra hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường tham mưu UBND xã xử lý. Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, cần có văn bản ký nhận nội dung đã hướng dẫn công dân lập hồ sơ chuyển nhượng tặng cho và đề nghị cấp sổ đỏ. Không để nhân dân cho rằng gây khó khăn phiền hà, tiêu cực; không hứa hẹn, không nộp thay, nộp hộ hồ sơ đất đai của cá nhân hộ gia đình lên hành chính công của huyện. ( Nghệ an)

Tham mưu thông báo chỉ tiếp công dân và tiếp nhận hồ sơ gải quyết công việc liên quan đến đất đai của công dân 2 ngày/tuần, thời gian còn lại tập trung đi cơ sở để kiểm tra quản lý đất đai và thực hiện nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bán đấu giá.

 Chuẩn bị biên bản, tài liệu và tham mưu biện pháp xử lý để làm việc với các hộ vi phạm đất đai của thôn Lang duyên, Mỹ xá. Tham mưu UBND xã xử phạt vi phạm vi phạm hành chính theo quy định, thông báo công khai lên hệ thống đài truyền thanh và báo cáo đề nghị đảng ủy xử lý theo quy định đối với đảng viên vi phạm.

5/. Rà soát tất cả các công trình xây dựng cơ bản của 2 xã cũ, có sử dụng đất nông nghiệp theo kết của thanh tra sở TNMT năm 2020 ( như mầm non Quỳnh Sơn). Tham mưu cho UBND xã hoàn thiện hồ sơ xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng. Theo công văn số 06/UBND-TNMT ngày 05/01/2021 của UBND huyện; nếu không hoàn thành thì huyện, tỉnh sẽ không duyệt hồ sơ cho bán đất.

V/. Lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp:

1/. Công chức xây dựng giao thông nông nghiệp chủ động kiểm tra thường xuyên và phối hợp với công an xã giải tỏa kịp thời không để phát sinh lấn chiếm lòng, nề đường hành lang an toàn giao thông, phối hợp với công an xã đảm bảo cho việc giao thông đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

2/. Phối hợp với công chức địa chính thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm các vi phạm về đất đai.

3/. Tham mưu xây dựng triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Kiểm tra toàn bộ hệ thống dòng chảy trên địa bàn xã theo phân cấp quản lý, phối hợp cùng với công chức tài chính tham mưu xây dựng kế hoạch mua hóa chất phun giải tỏa bèo bồng, rau muống và các loại vật cản trước mùa mưa bão.

4/. Phối hợp với công chức văn phòng HĐND-UBND đôn đốc các ngành hoàn thành hồ sơ chứng minh các tiêu chí nông thôn mới.

VI/. Hoạt động của cán bộ, công chức và lãnh đạo các thôn:

Đối với cán bộ, công chức xã:

Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế hoạt động của UBND xã, Quyết định phân công, giao nhiệm vụ của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Chấp hành đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cấp dưới phục tùng cấp trên, nguyên tắc công vụ, các nhiệm vụ đã giao phải có trách nhiệm hoàn thành đúng kế hoạch; khó khăn phải báo cáo tham mưu.

Nghiêm túc thực hiện các nội dung đề án 06 về chính phủ số, thực hiện tiếp nhận giải quyết hồ sơ dịch vụ công điện tử theo quy định

Các đồng chí đã được cấp tài khoản mạng văn phòng phải thường xuyên cập nhật để nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin của cấp trên.

Mọi nhiệm vụ, nội dung thông tin, giấy mời họp đối với cấp xã từ tháng 5 chỉ thông tin trên Zalo nhóm đối với các thành phần có liên quan, không gửi văn bản giấy. Đề nghị các đồng chí lưu ý cập nhật.

Thực hiện nghiêm túc công văn 236 của Ban thường vụ huyện ủy quỳnh phụ về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; thực hiện nghiêm các hoạt động công vụ của cán bộ công chức trên địa bàn huyện

Đối với lãnh đạo các thôn:

1/. Các ông trưởng thôn phối hợp cùng với HTX chỉ đạo tổ thủy nông lấy nước kịp thời cho lúa sinh trưởng; trực tiếp kiểm tra các vùng, các thửa ruộng trên địa bàn phụ trách, đặc biệt các vùng chuột hay cắn phá hàng năm, phát hiện kịp thời những khu vực chuột phá hoại để thống báo cho HTX, cho công ty có biện pháp xử lý kịp thời.

Tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh đợt 1 ( từ ngày 3-5/5/2022) cho lúa xuân theo sự chỉ đạo của BCĐ sản xuất và hướng dẫn của HTX.

2/-Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ Covid cộng đồng các thôn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của BCĐ xã

-Tham gia tổ công tác thực hiện đề án 06, thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu phần mềm tiêm chủng theo hướng dẫn của công an xã và trạm y tế.

-Rà soát, động viên những người từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vác xin phải thực hiện tiêm theo quy định, đặc biệt là người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền

3/.Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm đất đai, các hành vi vi phạm pháp luật theo quy chế hoạt động của cán bộ thôn, tổ dân phố, báo cáo kịp thời về UBND xã, không để vụ việc phát sinh chậm phát hiện, khó giải quyết. Nếu vụ việc phát hiện chậm thôn chịu trách nhiệm.

 -Kiểm tra nhắc nhở hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng cường sử dụng hệ thống loa của thôn để tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, tiêm vác xi và các nhiệm vụ chính trị của thôn, của xã ( Mở rộng)

4/.Thôn Mỹ xá khẩn trương họp chi bộ ban hành nghị quyết lãnh đạo, giao nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách hộ thực hiện vận động các  hộ liền kề công trình dự án chạy qua tự nguyện thỏa thuận ký đơn hiến đất. Đây là cơ hội hiếm có đề nghị các đồng chí tập trung quan tâm, nếu không đảm bảo thì sau này cán bộ và nhân dân thôn chịu trách nhiệm.

5/. Lãnh đạo thôn La Triều và thôn Cẩn Du căn cứ sơ đồ giải thửa, hồ sơ giao đất báo cáo chi bộ kỳ họp tháng 5 và rà soát, lập danh sách hộ gia đình được giao đất năm 2012 tại khu vực vườn vải cửa ông Xưởng và khu vực từ ông Sách đến nhà ông Nhẫn thôn La Triều; khu vực cử ông Thụ, ông Toang và nổ xi thôn Cẩn Du để họp thông báo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng khu dân cư tại 2 thôn

6/. Các ngành, đoàn thể, các thôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tháng 5. Từ tháng 6 trở đi UBND xã sẽ gửi thông báo kết quả thực hiện chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thôn, của Trưởng thôn cho Bí thư chi bộ để thông báo cho chi bộ và làm căn cứ bình xét danh hiệu thi đua năm 2022.

 

 

Nơi nhận:

  • Như kính gửi
  • Lưu VTUBND

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 157
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác