Bài tuyên truyền về mức độ an toàn và những lợi ích của vaccin phòng covid19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
Ngày 26/04/2022

Media/255_xachauson/FolderFunc/202204/Images/z3368827146283-c725da171b592a96afd49ef7f39c5868-20220426094108-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 107
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác