Bài tuyên truyền của hội CCB và hội ND về hưởng ứng kế hoạch ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em năm 2022
Ngày 17/06/2022

Media/255_xachauson/FolderFunc/202206/Images/z3499818985843-08c9c40ac72ab57f33ad42d9f5c420dc-20220617051457-e.jpg
Media/255_xachauson/FolderFunc/202206/Images/z3499818999657-92d097fc06212867fae87d2b3fd2905c-20220617051517-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 48
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác