Tin tức sự kiện

about

Địa lý: xã Châu Sơn nằm ở phía Tây Nam của huyện Quỳnh Phụ và có vị trí:

- Đông giáp với xã Quỳnh Hồng và xã Quỳnh Mỹ

- Tây giáp giáp xã Duyên Hải của huyện Hưng Hà

- Nam giáp với xã Quỳnh Nguyên

- Bắc giáp xã Quỳnh Giao, Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc.

Lịch sử:

Địa bàn xã Châu Sơn hiện nay, trước đây vốn là hai xã Quỳnh Châu và xã Quỳnh Sơn thuộc huyện Quỳnh Phụ.

xã Quỳnh Châu được thành lập vào ngày 02/12/1955 trên cơ sở sáp nhập xóm Duyên Tề của xã Bắc Sơn (huyện Tiên Hưng) và 4 thôn ( Khả Lang, Lê Hoàng, Phục Lễ, Mỹ Xá) của xã Tây Sơn huyện Quỳnh Côi. Như vậy xã Quỳnh châu có 5 thôn, đến tháng 12 năm 2019 thực hiện Nghị Quyết số 53/2019 NQ-HĐND, Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh về công bố sáp nhập thôn, xã Quỳnh Châu có thôn Khả Lang và thôn Châu Duyên sáp nhập lại với nhau thành thôn Lang Duyên. Như vậy tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020  xã Quỳnh Châu còn 4 thôn là: Thôn Lang Duyên , Thôn Hoàng Xá, Thôn Phục lễ và thôn Mỹ Xá.

Xã Quỳnh Sơn được thành lập tháng 5 năm 1955, gồm 4 thôn: An Khoái, Thượng Thọ, Đại Phú, La Triều. Năm 1977 đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương sáp nhập thêm thôn Cẩn Du của xã Quỳnh Hà về xã Quỳnh Sơn. Như vậy tính đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2020 xã Quỳnh Sơn có 5 thôn là: Thôn Cẩn Du, thôn La Triều, thôn Đại Phú, thôn Thượng Thọ, và thôn An Khoái.

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 sau khi thực hiện Nghị Quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình. Xã Châu Sơn chính thức được sáp nhập và có 9 thôn là: Thôn Lang Duyên , Thôn Hoàng Xá, Thôn Phục lễ, thôn Mỹ Xá, thôn Cẩn Du, thôn La Triều, thôn Đại Phú, thôn Thượng Thọ, và thôn An Khoái.

Châu Sơn là mảnh đất thuộc vùng hạ lưu sông Hồng, nằm giữa khu vực đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, ở phía tây bắc của huyện Quỳnh Phụ, cách Thị Trần Quỳnh Côi 3 km. Xã có tổng diện tích đất đất tự nhiên là: 782,5ha. Nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nên địa hình xã Châu Sơn tương đối bằng phẳng. Hầu hết diện tích đất của xã Châu Sơn đều có độ dốc nhỏ hơn3o , độ cao trung bình so với mực nước biển từ 1,2m – 1,5m. Ruộng đất ở Châu Sơn gồm nhiều loại: Ruộng cao, ruộng bãi sông thường canh tác 3 vụ và tròng cây công nghiệp, ruộng cát, ruộng đất thịt làm cả vụ đông,… Trong đó, ruộng chiêm chua trũng chiếm 50% diện tích ruộng đất toàn xã.

Nhìn chung khí hậu của xã Châu Sơn thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên sự chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông tương đối lớn, dễ gây ra nhiều dịch bệnh đối với cây trồng, và con vật nuôi, ảnh hưởng đến năng suất cũng như hiệu quả sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Xã Châu Sơn có trữ lượng tài nguyên nước khá dồi dào với hai nguồn chính: nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm. ( tại xã Châu Sơn có được sự ưu ái của thiên nhiên có thêm một mạch nước nóng tại thôn Mỹ Xá, nhiệt độ lên đến 60o C, rất tốt cho sức khỏe con người ). Là một xã nội đồng có nhiều  hệ thống sông ngòi tạo điều kiện cho việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất. Ngoài ra lượng nước mưa được lưu giữ trong các ao hồ và kênh mương cũng cấp cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống nước mặt được điều tiết qua hệ thống cống và các trạm bơm trong xã.

Với những thuận lợi cơ bản và khó khăn về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đã và đang tạo ra điều kiện và thách thức cho xã Châu Sơn trong giao lưu, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế và văn hóa - xã hội. Đặc biệt trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Nhân dân xã Châu Sơn vững niềm tin sâu sắc vào Đảng đã và đang đoàn kết một lòng phát huy tối đa sức mạnh những tiềm năng sẵn có của hai xã cũ, cùng với nhân dân trong huyện, tỉnh và nhân dân cả nước xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.